UA-208174325-1
Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


Vårt uppdrag på Flytt och Städfix Växjö AB är enkelt: att tillhandahålla högkvalitativa tjänster för våra värdefulla kunder. Vårt team gör allt de kan för att tillgodose varje projekts specifika behov. Genom öppen kommunikation och exceptionell service hoppas vi att du hittar vad du söker från en professionellt städtjänst. För mer information eller allmänna förfrågningar, ta kontakt idag.

INTERGRITETSPOLICY

VILLKOR/TERMS OF USE

Intergritetspolicy

1. Inledning

Det här är vår integritetspolicy. Innan vi går in på detaljerna skulle vi

vilja belysa några av våra huvudprinciper. Dessa är viktiga att vi

informerar dig om, då vi vet att de är viktiga för dig.

Integritetspolicy har tre syften:

● Förklara hur vi använder den informationen som du delar med

oss för att vi ska kunna utveckla en så bra produkt som möjligt

och ge dig en bra upplevelse.

● Säkerställa att du är medveten om vilken information som vi

samlar in med din tillåtelse. Även vad vi gör/inte gör med

informationen.

● Hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din

integritet under policyn. Den information vi samlar in har alltid

en koppling till tjänsterna som Flytt och städfix Växjö AB utför

och det genomgående syftet är att förbättra, utveckla och

underlätta din användarupplevelse.

Den första kategorin omfattar registreringsinformation såsom namn,

e-mail adress och telefonnummer som du anger när du mailar Flytt

och städfix Växjö AB.

Den andra kategorin innehåller information som du måste

tillhandahålla Flytt och städfix Växjö AB för att få tillgång till dess

tjänsteutbud. Platsinformation anger kunden manuellt och måste

stämma överens med den adress som man är skriven på,

personnummer måste tillhandahållas för att kunna nyttja RUT/ROT

och kortinformation krävs för att kunna betala för beställd tjänst.

Skillnaden mellan dessa kategorier är viktig. Information i den första

kategorin är information som behövs för att använda Flytt och

städfix Växjö AB system. Information i den andra kategorin är

information du måste tillhandahålla för att Flytt och städfix Växjö AB

ska kunna leverera tjänster som systemet erbjuder. När du

accepterar vår integritetspolicy genom att bekräfta bokning, ger du

Flytt och städfix Växjö AB rätten att samla in, lagra och använda

informationen för de syften som beskrivs nedan.

Flytt och städfix Växjö AB kommer vara tydliga med vilka riktlinjer

som följs vid delning av information. I vissa sammanhang kommer

Flytt och städfix Växjö AB att dela information. Vid exempelvis

registrering genom tredje part som Facebook, så delar de viss

information med oss och vi delar viss information med dem. Tanken

med kortfattade inledning är att ge dig en överblick av hur vi

använder information och förstå våra integritets åtaganden

gentemot dig. Inledningen är en del av integritetspolicyn och nedan

följer detaljerna. Vid frågor eller funderingar, kontakta oss på

[email protected]


2. Delar som du som användare samtycker till

Genom att använda tjänsten, samtycker du till användning av

cookies och annan teknik samt insamling, användning, delning och

behandling av din information.

I varje ovan nämnda fall samtycker du till användning av dina

personuppgifter i denna integritetsskyddspolicy. Om du inte

accepterar villkoren i denna integritetsskyddspolicy, ber vi dig

vänligen att inte använda tjänsten.


3. Information vi samlar in

Vi kommer att samla in och lagra följande information:

När du skickar mail hos Flytt och städfix Växjö ABs hemsida

kommer vi be om information som e-postadress, adress,

telefonnummer. Om du däremot använder tredjepartsapplikationer

för registrering, godkänner du att vi samlar in

autentiseringsinformation från dem. Vi kan också komma att samla

in annan information från ditt konto hos tredjepartsapplikationen,

exempelvis profilbild, e-postadress och kontakter.

Du kommer eventuellt behöva lägga till information manuellt som

Flytt och städfix Växjö AB behöver för att utföra erbjudna tjänster.

Exempelvis personnummer och information om boende.

När du använder eller interagerar med Flytt och städfix Växjö ABs

hemsida kan vi använda olika tekniker för att samla in information

om hur tjänsten nås och används. Exempel på sådan information är

din typ av abonnemang och dina interaktioner med tjänsten.

Information om de tjänster du gör och tidpunkter för dina

förfrågningar, det användarinnehåll som du bidrar med till tjänsten

inklusive meddelande som du skickar och/eller tar emot via tjänster.

Teknisk data, vilket kan innefatta URL- information, cookie-data,

IP-adress, de typer av enheter som du använder, enhets-ID,

nätverksanslutning, webbläsare, språk, informations som möjliggör

hantering av digitala rättigheter, operativsystem och version av

applikation. För framtida utveckling kan även Flytt och städfix Växjö

AB samla in rörelsegenererad eller orienteringsgenererad

sensordata.

Du kan integrera Flytt och städfix Växjö ABs med

tredjepartsapplikationer. Om du gör det kan vi komma att ta emot

liknande data från interaktioner med tredjepartsapplikationer, likaså

gäller andra aktiviteter.

Flytt och städfix Växjö AB kan komma att tillhandahålla funktioner

som är beroende av användning av ytterligare information på din

mobila enhet, eller som kräver tillgång till vissa tjänster på din

mobila enhet som kommer att förbättra din upplevelse av Flytt och

städfix Växjö AB. Till exempel kan vi tillåta dig bjuda in vänner. Då

bestämmer du själv om du ska ge Flytt och städfix Växjö AB tillgång

till informationen.

Om du registrerar dig och beställer/köper abonnemangstjänst

och/eller engångs tjänster kommer din kredit- eller

betalkortinformation och andra finansiella uppgifter för att behandla

din betalning samlas in och lagras hos oss. Vi kan också komma att

samla in viss begränsad information som postnummer,

mobilnummer och uppgifter om din transaktionshistorik, för att

kunna tillhandahålla tjänsten. Du har rätten att kunna betala mot

faktura, vilket gör Flytt och städfix Växjö AB kan lagra ytterligare

information.


4. Användandet av insamlat information

I enlighet med de tillstånd du har gett oss för att samla in

informationen, kan vi komma att använda den informationen vi

samlar i, inklusive personuppgifter till följande:

● Ge dig aktuella erbjudanden på tjänsterna.

● För att tillhandahålla, personanpassa och förbättra din

upplevelse av Flytt och städfix Växjö AB och tjänster som

erbjuds (inklusive för produkter och tjänster från tredje part).

● För att säkerställa Flytt och städfix Växjö AB tekniska

funktionalitet, utveckla nya produkter och tjänster samt

analysera användningen av tjänsten, inklusive din interaktion

med applikationer, produkter och tjänster som gjorts

tillgängliga.

● För att kunna kommunicera med dig för ändamål relaterade till

tjänsten, inklusive via e-post, notifikationer, SMS eller andra

meddelanden, som du igenom villkoren går med på att ta

emot.

● För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka

bedrägerier.

● För att genomdriva denna integritetspolicy, samtliga andra

villkor som du har accepterat, bland annat för att skydda dina

rättigheter och egendom eller säkerställa säkerhet för Flytt och

städfix Växjö AB, dess användare eller någon annan person,

eller upphovsrättsskyddat innehåll i tjänsten.

● För att förse dig med funktioner, information eller annat

innehåll som påverkas av vad du befinner dig och din plats i

förhållande till Flytt och städfix Växjö ABs medarbetare.


5. Delande av information

Detta avsnitt beskriver hur den information som samlas in eller

genereras genom din användning av Flytt och städfix Växjö ABs

tjänster kan delas av dig eller oss.

Tredjepartsapplikationer

Baserat på ditt samtycke kan ytterligare information komma att

delas med tredjepartsapplikationer och med andra genom

tredjepartapplikationer. Om du ansluter ditt konto hos Flytt och

städfix Växjö AB till en tredjepartapplikation kan Flytt och städfix

Växjö AB komma att automatisk dela din aktivitet och

aktivitetsrelaterade händelser med den tjänsten. Du förstår och

accepterar att sådan information kan tillskrivas ditt konto på en

tredjepartsapplikation och kan komma att publiceras på en sådan

tjänst.

Du förstår och accepterar att en tredjepartsapplikations användning

av information som samlas in från dig styrs av tredjepartens

integritetspolicy och dina inställningar på den aktuella tjänsten, och

Flytt och städfix Växjö ABs användning av sådan information

regleras av denna integritetspolicy och förinställda

kontoinställningar.

Tjänsteleverantörer och andra

Flytt och städfix Växjö AB kan då och då att behöva dela din

information med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra

vissa uppgifter för Flytt och städfix Växjö ABs räkning, behandla

användardata och bidra till att leverera tjänsten, vilket sker i enlighet

med denna integritetspolicy.

Rättighetshavare

Flytt och städfix Växjö AB erbjuder dig utnyttja sitt utbud av tjänster

som erbjuds (mer information går att finna i Flytt och städfix Växjö

ABs Användarvillkor).


6. Säkerhet

Det är viktigt för oss att våra användares information är skyddad.

Även om vi iakttar försiktighetsåtgärder för dataskydd är inga

säkerhetsåtgärder fullständigt säkra och vi kan inte garantera

säkerheten för användarinformation.


7. Barn

Flytt och städfix Växjö AB riktar endast in sig till dig som fyllt minst

18 år vid beskattningsårets utgång. Vi samlar inte medvetet in

personuppgifter från dig under 18 år. Om du är under 18 år använd

inte tjänsten och dela inte några personuppgifter med oss.


8. Tillgång till och uppdatering av

användarinformation

Du kan granska och ändra mycket av den informationen vi lagrar

om dig genom ditt konto eller att kontakta oss på

[email protected]


9. Ändring av integritetspolicy

Ibland kan vi, fritt efter eget val, komma att göra ändringar i avtalen.

När vi gör en väsentlig ändring i avtalen kommer vi att skicka dig ett

tydligt meddelande utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till

omständigheterna. Genom att visa ett tydligt meddelande på

hemsidan eller genom att skicka e-post till dig. I vissa fall kommer vi

meddela dig i förväg, och din fortsatta användning av tjänsten

kommer efter att ändringarna har gjorts kommer att utgöra ditt

godkännande av ändringarna. Därför ber vi dig att läsa igenom

sådana meddelanden noggrant. Om du inte vill fortsätta att

använda tjänsten i enlighet med den nya versionen av avtalet, kan

du säga upp avtalet genom att kontakta oss på

[email protected]

Flytt och städfix Växjö AB © 2021